Risk Analizi

İş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını işletme esaslarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirmekteyiz.


Risk Analizi

Risk Analizi iş kazası önlemenin, tedbir almanın ve iş güvenliği kavramının ayrılmaz bir parçasıdır. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 ile resmi bir kimliğe kavuşan kavram İş Sağlığı ve Güvenliği kavramının da temel taşlarından biridir.

 

Risk Analizi Nedir?

Amacı çalışanları, çalışma ortamından ve yapılan işten kaynaklanabilecek tehlikeleri, tehditleri, zaman içinde oluşabilecek sağlık sorunlarından korumak, olabilecek tehdit ve tehlikeleri önceden hesaplayarak alınacak tedbirleri somutlaştırmaktır.

 

Çalışan insanların çoğu vakitlerinin büyük bir kısmını iş yerlerinde geçirdikleri için, iş ortamının çalışanları kendilerini güvende hissetmeleri gerekir. Bu durum hem iş verimi hem de çalışan verimliliği için vazgeçilmez esaslardandır.

Yöntem Akademi Risk Analizi

Risk analizi çalışanların güvenliği için iş kazalarına sebep vermeyecek bir ortam oluşturulması ve aynı zamanda çalışanların yaptıkları işlerden kaynaklanabilecek meslek hastalıkları yüzünden sağlık problemi yaşamamaları için alınacak tedbirlerin hesaplanması, mevcut tehlikelerin tespit edilerek ortadan kaldırılması, kaldırılamıyorsa etkin tedbir alınması metodolojisidir. Temel olarak yapılan işler,  çalışan insanlar, çalışma koşulları, çalışma ortamları, kullanılan malzeme ve donanımlar, risk oluşturacak tehlikeye mahal verebilecek her türlü sebep uzmanlarımız tarafından değerlendirilir, alınacak tedbirler raporlaştırılarak belli bir takvim dahilinde sıralanır.

 

Yöntem Akademi uzmanları işletmenizin türü ve yaptığınız işin esaslarına uygun değerlendirmeleri, iş koluna en uygun risk analizi metodu ile değerlendirerek için risk analizi hizmeti sunmaktadır. Sağlıklı çalışanlar ve verimli bir iş ortamı için risk analizi yapılması gereken en önemli çalışmalardan biridir. Risk analizi iş güvenliğinin temel esaslarından olup, ilerleyen dönemlerdeki iş güvenliği politikanızı da belirleyecektir.

 

Yöntem Akademi Risk Analizi Hizmeti

İlgili mevzuat nedeni ile işverenler, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için Risk Değerlendirmesi yapmak durumundadır. İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti çerçevesinde yapılan Risk Değerlendirmesi Yöntem Akademi İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimi, iş koluna göre ilgili sektörlerde deneyimli uzman personelin işbirliğinde hazırlanır. Hazırlanan raporlar, Yöntem Akademi kadroları nezaretinde denetlenerek firmalara teslim edilir. Yöntem Akademi, her firmanın risklerine özel raporlamalar yaparak, gelişen tehditlere, yeni durumlara göre revizyonlar yapar.  İşletmelerin tüm riskleri görsel anlamda belirlenir ve Risk Değerlendirme raporları fotoğraflı halde firmaların değerlendirmesine sunulur. Alınacak tedbirler önem sırasına göre terminlerle işverene bildirilir.  Yöntem Akademi Risk Değerlendirmesi işlemini sadece yasal bir zorunluluk olarak görmez, iş sağlığı ve güvenliği politikanızın temeli sayar.

 

Ülkemizde 2010 yılında 62 bin 903 iş kazası ve 533 meslek hastalığı vakası meydana geldiği göz önüne alındığında 1.454 çalışan iş kazası ve meslek hastalıklarından dolayı hayatını kaybettiği gerçeği ile birlikte risk analizi ve iş sağlığı güvenliği politikasının önemi daha iyi anlaşılacaktır. Ülkemizde her gün 172 iş kazası meydana gelmekte, yine her gün iş kazaları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmekte, 6 kişi de sürekli iş görmez hale gelmektedir. Risk Değerlendirilmesi’nin ülkemizde bir iş kültürü haline gelmesi ile bu kayıplar önlenecek, işletmelerin sağlık giderleri azalacak, hizmet ve üretimde kalite artacaktır.  İş sağlığı ve güvenliği bilincinin kazandırılması ve kalıcı kılınmasını kendisine ana hedef olarak seçen Yöntem Akademi bu kötü tablonun iyileştirilmesi ve ülkemizin iş güvenliği anlamında hakkettiği yeri alması için çalışmalarını işletme ihtiyaçları doğrultusunda günün gereklilikleri ve çağdaş metotlarını kullanarak hizmetlerini sunmaktadır.

 

Risk Değerlendirmesi Hizmetleri hakkında 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete'de İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği yayınlanmıştır.  Bu konuda detaylı bilgi için bu linke tıklayabilirsiniz.

  • Mail Bülteni

    Abone Olabilirsiniz..