Sıfır Kaza Projesi

Yöntem Akademi sıfır kaza projelendirmeleri ile işletmelerin iş gücü ve üretim kaybı yaşamadan, çalışan verimliliği ve mutluluğunu arttırarak iş güvenliği sisteminin kurulması ve en mükemmel biçimde devam ettirilmesini hedefler.


Yöntem Akademi Sıfır Kaza Projesi

Yöntem Akademi Sıfır Kaza Projesi, Davranış Odaklı Kurumsal Kültürün benimsenmesine ve kalıcı olmasına, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün çalışanların ve işletmelerin çalışma esasları arasına katılmasına yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.

 

Ad

 

Yapılan işletme değerlendirmesi sonucunda sorumlularının İŞ GÜVENLİĞİ temelinde görev sorumluluk ve yetkilendirilmesi ile tanımlanır.

 

Projenin esası kendi alanında: Potansiyel tehlike &riskleri unsurlarını tespit etmektir. Çalışan tarafından tespit edilip bildirilmiş potansiyel tehlike ve risklere karşı önleyici aksiyon alınır. Çalışanlar projenin geliştirilmesine katılarak tam bir bütünlük sağlanır.

 

Yöntem Akademi Sıfır Kaza Projesi çalışmaları güvensiz çalışanın işini durdurmak ve gerekli önlemleri aldıktan sonra çalışmalara devam edilmesini sağlamak amacı ile temel eğitimleri esas kabul eder.

 

Tehlike ve Risk Bileşenlerine yönelik yönetim ile çalışanlar arasındaki ortak bakış açısının sağlanması ile görmemezlikten gelmeyerek tehlike envanteri ile Riskleri önceden öngörerek Ramak Kalanın doğru algılanması ile önleyici yaklaşımları benimsemek ve kalcı uygulanmasını sağlamak projenin ileri hedeflerindendir. 

 

  • Mail Bülteni

    Abone Olabilirsiniz..