Değerlerimiz

Müşteri Memnuniyeti Odaklı Yaklaşım

Yüksek rekabet gücüne ulaşabilmek için ön koşul, müşteri memnuniyetini sağlamaktır. DIŞ MÜŞTERİ memnuniyetini sağlayabilmenin yolu, İÇ MÜŞTERİ memnuniyetinden geçer.

Kurumumuzun, tüm çalışanlarını iç müşterisi olarak görmesi ve çalışanlarımızın da birbirini iç müşteri olarak benimsemesi, dış müşteriye ulaşan hizmet kalitemizde belirleyicidir.

 

Etik ve Dürüst Yaklaşım

İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinde yer alan tüm tarafların faydasını gözeten, iyi niyet, dürüstlük ve objektif bakış ilkesi ile hizmet sunmak, başarı ve sürekliliğimizde belirleyicidir.

 

Ad

 

Toplam Kalite Yaklaşımı

Toplam Kalite anlayışının sistem ve uygulamalarımızın tüm süreçlerinde benimsenmesi, geri bildirimlerle sistemlerimizin, uygulamalarımızın sürekli iyileştirilmesi ve kalitenin tüm çalışanlarımız için yaşam biçimi olarak benimsenmesi esastır.

 

Sürekli Gelişim

Sürekli daha iyi ve kaliteli hizmet üreterek sektörümüzün en iyisi olmak yarışında, iş süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesi ve sürekli gelişim kültürünün hakim kılınması belirleyicidir.

 

Açık ve Sürekli İletişim

Müşterilerimiz ve çalışanlarımızla çift yönlü, açık iletişim kurabilme zemininin yaratılması ve kaliteli iletişimin desteklenmesi, hedeflerimize hep birlikte ulaşabilmemiz için belirleyicidir.

 

Yaratıcılık ve Yenilikçilik

Takım çalışması anlayışı benimsenirken; aynı zamanda çalışanların bireysel farklılıkları ve yaratıcılıklarının da desteklenmesi, kişi ve kurum için katma değere dönüştürülmesinin olanaklarının yaratılması başarımız için belirleyicidir.

  • Mail Bülteni

    Abone Olabilirsiniz..