İşyeri Hekimliği Eğitimleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu” yetki belgesiyle yetkilendirilen Yöntem Akademi Eğitim Merkezi, İşyeri Hekimliği İşyeri hekimliği temel eğitimlerine başlıyor.


İşyeri Hekimliği Temel ve Yenileme Eğitimi

İşyeri Hekimliği Temel Eğitimi                                                                          

İşyeri Hekimliği eğitimini, Türkiye'de ki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış hekimler katılabilir. İşyeri Hekimliği Eğitim programın uzaktan eğitim ve örgün eğitim şeklinde sunulmaktadır. Eğitimin 90 saat uzaktan eğitim yöntemiyle internet ortamında uygulanan bölümünün ardından 90 saat örgün (yüz yüze) eğitim Yöntem Akademi Eğitim Merkezi dersliklerinde uzman eğitici kadromuz tarafından verilmektedir.

 

Ad

 

İsyeri Hekimliği Temel Eğitim Programı:

İşyeri hekimliği kavramı 27 Kasım 2010 Tarih ve 27768 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik” Madde 30’da belirtilen esaslara göre uygulanmaktadır. Buna göre (1) Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler işyeri hekimi bulunan bir işyerinde yapılır.

İşyeri hekimliği temel ve yenileme eğitimlerinden oluşmaktadır. Buna göre temel eğitim alarak belgesini alan işyeri hekimleri belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek bilgi yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi 30 saatten az olamaz.

 

on_kayit.jpg

 

İşyeri Hekimliği Temel Eğitimi Katılım Koşulları:

Kimler Katılabilir? Kimler işyeri hekimi olabilir? İşyeri hekimliği eğitimleri veren eğitim kurumlarının başında gelen kurumumuz İstanbul Gaziosmanpaşa’da bulunmaktadır. İşyeri hekimliği adayları işyeri hekimliği eğitimi veren kurumlara başvurabilmek için tıp Fakültesi mezunu olmak durumundadır.

Yöntem Akademi Eğitim Kurumu’nda eğitimlere başlamak içi kesin kayıt için istenen belgeler;

Tıp Fakültesi mezuniyetini gösteren diploma veya çıkış belgesinin aslı ve noter onaylı kopyası

Nüfus Cüzdanı aslı

2 adet fotoğraf.

İşyeri Hekimliği Eğitim Programı İçeriği

Ad

Eşzamanlı (senkron) eğitim: Eğitici(ler) ile bir ya da daha fazla katılımcının, aynı ders kapsamında, aynı sanal ortamda, aynı zaman diliminde bir arada olduğu eğitimi,    

Eşzamansız (asenkron) eğitim: Bir ya da daha fazla katılımcının, aynı ders kapsamında, zamandan ve mekandan bağımsız eğitimi,

Programın içeriği ile ilgili esaslar

Tablo 1. İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının Konuları ve Ayrılan Süreler.

Sıra No.

DERSİN ADI

DERS SAATİ

Yüz yüze

Toplam

1

Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması

1

1

2

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

1

1

3

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

1

3

4

Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

1

1

5

Temel Hukuk

1

2

6

İş Hukuku

3

5

7

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

0

2

8

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

1

3

9

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

1

4

10

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

4

12

11

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

1

2

12

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

1

3

13

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

6

6

14

İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

3

6

15

Çalışma Ortamı Gözetimi

3

4

16

İş Hijyeni

1

3

17

Fiziksel Risk Etmenleri

4

8

18

Kimyasal Risk Etmenleri

3

6

19

Biyolojik Risk Etmenleri

1

2

20

Psikososyal Risk Etmenleri

2

4

21

Ergonomi

3

6

22

Korunma Politikaları

4

6

23

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

1

2

24

Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar

1

3

25

Büyük Endüstriyel Kazalar

1

3

26

İş Kazaları

3

6

27

İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi

0

1

28

Meslek Hastalıklarına Giriş

3

6

29

İşle İlgili Hastalıklar

1

2

30

Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

4

8

31

Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları

1

1

32

Mesleki Cilt Hastalıkları

1

3

33

Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

1

2

34

Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

1

1

35

Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar

1

2

36

Mesleki Kanserler

1

2

37

Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

1

4

38

Mesleki İşitme Kayıpları

1

2

39

Toksikoloji

1

2

40

İş Sağlığında Güncel Konular

1

2

41

Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

0

3

42

Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

2

4

43

Çalışma Yaşamı Ve Beslenme

0

2

44

Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

2

4

45

İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

3

6

46

İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi

2

5

47

İş Sağlığı Etiği

2

5

48

Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması

8

8

49

Son Test ve Genel Değerlendirme

1

1

 

 TEORİK EĞİTİM TOPLAMI:

90

180

50

İşyerinde Pratik Uygulamalar

 -

40

 

GENEL TOPLAM:

 -

220

 

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının Uygulama Esasları

a) Programın yüz yüze eğitimle yürütülen bölümü ile ilgili esaslar

  1. Eğitimin süresi bir günde en fazla 6 saattir.
  2. Bir ders saati, 45 dakika ders ve 15 dakikadır.
  3. Saat 21:00`dan sonra eğitim yoktur

b) Programın uygulamalı eğitim bölümü ile ilgili esaslar

  1. Eğitimin süresi bir günde en az 4, en fazla 8 saattir.
  2. Eğitim süresinin hesaplanmasında işyeri hekimi adayının sadece işyerinde geçirdiği süreler dikkate alınır. İşyerine gidiş ve gelişlerde geçen süreler dikkate alınmaz.
  3. İşyeri hekimi adayının, uygulama eğitimini göreceği işyerinde geçireceği toplam 40 saatlik eğitim süresinin en az 20 saatini, o işyerinde görevli işyeri hekimiyle, bulunması halinde en az 4 saatini iş güvenliği uzmanıyla birlikte geçirmesi sağlanacaktır.

 

  • Mail Bülteni

    Abone Olabilirsiniz..