Ders Notları


Çalışan kadınlar ve iş güvenliği

İş donanımları esas olarak erkekler için tasarlanmış olup, ayrıca kadın ve erkek arasında anatomik farklılıklar vardır ve sonuçta aşağıdaki hastalıklar kadınlarda daha kolay ortaya çıkabilmektedir; Sırt ağrıları Kramplar Disk fıtığı Gebelikte kimyasal etkilenim nedeniyle aşağıdakiler ola...

Daha Fazlası

Asbest ile çalışmalarda iş güvenliği

bir silikat olan tremolitin değişmesinden oluşan, kırılmadan bükülebilen, ipek görünümünde lifli, ateşe dayanıklı bir mineral. ASBEST NEDİR Asbest, ticari adıyla amyant, jeolojik olarak lifsi kristal yapısına sahip silikat (magnezyum silikat, kalsiyum-magnezyum silikat, demir-magnezyum silikat) bileş...

Daha Fazlası

Meslek hastalıkları

Meslek hastalığı; “Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir” Yükümlülük süresi;&nb...

Daha Fazlası

Çalışan çocuklar ile ilgili yönetmelik

ÇALIŞAN ÇOCUKLAR (ilgili Yönetmelik) 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiye genç işçi denir 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiye çocuk işçi denir Yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi s...

Daha Fazlası

İş hijyeni

Hijyen; “Her iş kolunun özelliğine göre çalışanın kendisinin ve halkın sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılacak uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin bütünüdür” Çalışanlara yönelik hijyen eğitim...

Daha Fazlası

Balıkçı gemilerinde iş sağlığı ve iş güvenliği

Ticari amaçla denizden balık veya diğer canlıları avlamakta veya avlayıp işlemekte kullanılan, Türk Bayrağı taşıyan gemiye balıkçı gemisi denir Limanda görev yapan personel ve kılavuz kaptanlar hariç, yardımcı olarak çalışanlar ve stajyerler dahil gemide çalışan kişiye çal...

Daha Fazlası

Bakım - onarım işlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği

Bakım – Onarım çalışmaları sırasında, depolanmış enerjinin aniden boşalması ile ölümle sonuçlanabilen yaralanmalar olmaktadır. Bu nedenle, her türlü Bakım, Onarım, Söküm ve Montaj Gibi işlerde (ayrıntıları diğer eğitimlerde anlatılan) güvenlik kurallarına uyma...

Daha Fazlası

6331 Sayılı İSG kanunu

6331 sayılı kanun; Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm Çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Kapsam dışı 6331 sayılı Kanun TSK bünyesi...

Daha Fazlası