HAKKIMIZDA


Yöntem Akademi 25.07.2013 tarihinde, Yöntem Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ise 11.02.2014 tarihinde kurulmuş olup T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdur.

İş sağlığı ve iş güvenliği ülkemizde yeni olsa da dünyada kanunlar, yönetmelikler ve uygulamalar ile kendisine yer edinmiş bir kavramdır. Çalışanların iş kazalarından, meslek hastalıklarından ve iş hayatının olumsuz etkilerinden korunmasını amaçlayan “İSG” temel dayanaklarını tıp, ekonomi, hukuk, psikoloji, sosyoloji bilimlerinden almaktadır. 

Gelişen sanayinin, ağırlaşan çalışma koşullarının insan hayatına ve sağlığına etkilerinin önlenmesinin, gelişen şartlarla artan risklerin önlenmesinin en etkili yönteminin “eğitim” olduğu gerçeğini kabul eden firmamız Yöntem Akademi, çalışmalarına bu anlayışla devam etmektedir. Uzman eğitici kadrosu, bilimsel ve gelişmiş eğitim anlayışı ile Yöntem Akademi, alanında yetkin, birikimli iş güvenliği uzmanlarının yetiştirilmesi için eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Yöntem Akademi uzman ve tecrübeli kadrosuyla, insan ve çevre sağlığını, güvenliğini etkileyen konularda işletmelere, güncel bilim ve teknolojisinin ışığında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu anlayışla misyonumuzu, çalışma alanlarında insan ve çevreyi tehdit eden olumsuz etkileri modern yaklaşımlara uygun, sistematik gerçekçi ve akılcı bir şekilde incelemek, analiz etmek, çıkan sonuçların getirdiği risklere karşı kalıcı ve etkili çözümler üreterek doğru sonuca ulaşmak ve hukuki yükümlülükleri de karşılayacak şekilde eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak, güncel gelişmeleri takip ederek periyodik denetimlerle hizmetin sürekliliğini sağlamak ve etkinliğini artırmak, hizmet sunduğu işletmeleri yurtiçi ve yurtdışı platformlarda örnek ve saygın yerlere çıkartmak olarak tanımlıyoruz.

VİZYONUMUZ


Rakiplerimiz tarafından örnek alınan sistem ve uygulamalarıyla, her zaman sektörün tartışmasız öncü ve lider kuruluşu olmak.

MİSYONUMUZ


Sağladığımız katma değerli hizmetler ile kurumsal müşterilerimizin rekabet gücünü destekleyen, “birlikte güvende ve sağlıklıyız” anlayışını merkezine koyan, tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı hedefleyen çağdaş iş sağlığı ve güvenliği sistemlerini, uygulamalarını tasarlamak, geliştirmek ve müşterilerimizin hizmetine sunmaktır.

DEĞERLERİMİZ


Müşteri Memnuniyeti Odaklı Yaklaşım

Yüksek rekabet gücüne ulaşabilmek için ön koşul, müşteri memnuniyetini sağlamaktır. DIŞ MÜŞTERİ memnuniyetini sağlayabilmenin yolu, İÇ MÜŞTERİ memnuniyetinden geçer.

Kurumumuzun, tüm çalışanlarını iç müşterisi olarak görmesi ve çalışanlarımızın da birbirini iç müşteri olarak benimsemesi, dış müşteriye ulaşan hizmet kalitemizde belirleyicidir.

Etik ve Dürüst Yaklaşım

İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinde yer alan tüm tarafların faydasını gözeten, iyi niyet, dürüstlük ve objektif bakış ilkesi ile hizmet sunmak, başarı ve sürekliliğimizde belirleyicidir.

Toplam Kalite Yaklaşımı

Toplam Kalite anlayışının sistem ve uygulamalarımızın tüm süreçlerinde benimsenmesi, geri bildirimlerle sistemlerimizin, uygulamalarımızın sürekli iyileştirilmesi ve kalitenin tüm çalışanlarımız için yaşam biçimi olarak benimsenmesi esastır.

Sürekli Gelişim

Sürekli daha iyi ve kaliteli hizmet üreterek sektörümüzün en iyisi olmak yarışında, iş süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesi ve sürekli gelişim kültürünün hakim kılınması belirleyicidir.

Açık ve Sürekli İletişim

Müşterilerimiz ve çalışanlarımızla çift yönlü, açık iletişim kurabilme zemininin yaratılması ve kaliteli iletişimin desteklenmesi, hedeflerimize hep birlikte ulaşabilmemiz için belirleyicidir.

Yaratıcılık ve Yenilikçilik

Takım çalışması anlayışı benimsenirken; aynı zamanda çalışanların bireysel farklılıkları ve yaratıcılıklarının da desteklenmesi, kişi ve kurum için katma değere dönüştürülmesinin olanaklarının yaratılması başarımız için belirleyicidir.