Tehlikeli Madde Danışmanlığı


Tehlikeli madde: yanıcı, patlayıcı, kendiliğinden yanabilen, oksitleyici, insan sağlığına zarar verme potansiyeli olan tüm maddelerdir.

Tehlikeli madde danışmanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, belirli koşullara sahip firmalara zorunlu tutulmuştur. Tüm iş güvenliği ve sağlığı uygulamalarında olduğu gibi tehlikeli madde danışmanlığı da uyulmaması halinde iş yerine ceza kesilmesine neden olur.

Tehlikeli madde danışmanlığının odaklandığı sektör nakliyat sektörüdür. Nakliyat sektöründe taşımacılık faaliyetinde bulunan tüm işletmeler tehlikeli madde danışmanlığı almalıdır.

Tehlikeli madde danışmanlığı yalnızca nakliyat sektörü için geçerli bir uygulama değil, aynı zamanda çalışma alanında tehlikeli madde bulunan tüm işletmeler tehlikeli madde danışmanlığı almak zorundadır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nasıl Olunur?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olmak isteyen adaylar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında eğitim almalıdır.

Bu eğitim sonunda Bakanlığın yaptığı sınavda başarılı olmaları halinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı unvanına sahip olurlar.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimine Kimler Katılabilir?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitimine katılmak için;

  • Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı / bölümü ön lisans mezunu olmak ,
  • Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
  • Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak, 

şartları aranır.

Hizmet Talep Formu için Tıklayınız.