İşyeri Hekimliği Hizmeti


6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu işverenlere işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda iş yerlerinde işyeri hekimi hizmeti sağlamak kanuni zorunluluktur.

İşverenler, iş yerinde belirlenen kriterlere uygun işyeri hekimi bulundurmamaları halinde OSGB’lerden iş yeri hekimliği hizmetleri alabilirler.

Neden Yöntem Akademi?

Her çalışan, kendisine değer verilen, sağlığının gözetildiği bir iş yerinde çalışmak ister ve orada mutlu olur. Bu mutluluğa ve güvene dayalı olarak iş yerine bağlılığı artar, performansında yükseliş gerçekleşir.

Yöntem Akademi İşyeri Hekimi grubu hizmet verdiği kurum adına işgücü kaybını asgari seviyeye indirerek, kuruma maddi manevi kazanç sağlayarak, kurum çalışanlarına mesai saatlerinde verilecek kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti ile çalışanların memnuniyetine katkıda bulunulması için sağlık organizasyonlarının kurulması ve yürütülmesi hizmetlerini yerine getirir. 

Yöntem Akademi, zengin sektör tecrübesi sayesinde kurumunuza nitelikli işyeri hekimliği hizmetleri sağlar.

İş yerinizin işyeri hekimi ihtiyacını gidermek için hemen Yöntem Akademi ile iletişime geçin!

Kimler İşyeri Hekimi Olabilir?

Türkiye’deki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup denkliğini alan herkes Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından işyeri hekimliği eğitimi alarak işyeri hekimi olabilir.

ÖSYM, yılda iki defa işyeri hekimliği sınavı yapar. İşyeri hekimliği eğitimi alan adaylar bu sınava girmeye hak kazanır ve sınavda başarılı olmaları halinde işyeri hekimliği görevini üstlenebilir.

Yöntem Akademi yalnızca işyeri hekimliği hizmetleri sağlayan bir firma değil, aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir “İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumu”dur.

İşyeri Hekimliği ile İlgili Yönetmelikler

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimliği Hizmetleri Almanın Avantajları

İşyeri hekimliği hizmetleri, işyerinde erken müdahaleyi kolaylaştırır. İşle ilgili hastalıklar en erken şekilde teşhis edilir.

Yerinde tedavi sayesinde hem maliyet kontrolü sağlanır hem de çalışanlar işyerinden uzaklaşmazlar.

Yasal yükümlülüklerinizi yerine getirirsiniz.

Güvenli bir çalışma ortamı oluşturur, işçilerinizin motivasyonunu arttırırsınız.

Sağlık problemleri sebebiyle yaşanacak işgücü kayıpları en aza indirgenir.

Hizmet Talep Formu için Tıklayınız.