İK POLİTİKAMIZ


Sahip olduğu başarıya, çalışanlarının niteliği, yetkinliği, gücü ve desteği ile ulaşan ve en önemli değerinin insan kaynağı olduğunu bilen Yöntem Akademi,

·        Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü keşfedip bünyesine kazandırmayı,

·        Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini rahatlıkla dile getirebilecekleri etkin, özgür bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı,

·        Farklı bakış açıları, yeni fikirler ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı ve çoğulcu yönetim politikası izlemeyi,

·        Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemeyi,

·        Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi,

·        Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.

İnsan Kaynakları Politikamızın Temel İlkeleri

• Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi adına temel dinamik olan insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,

• Personelimizin, görevinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmeleri takip etmesi, çağa uygun, pratik ve akılcı çözümlerin üretilmesi, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını objektif ve bilimsel bir metot ile değerlendirmek,

• Personelin bireysel çalışmalarının sonuçlarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek,

• Personelin kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini ilk günden başlayarak bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk alma becerisi ve isteği içinde her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,

• Şirketimiz içinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen piyasa ve dünya koşullarına uygun şekilde iş tanımları ve akışları hazırlamak,

• Çalışanlardan periyodik ve ya ihtiyaç duyulması halinde anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek,

• "Kurum Kültürü ve Bilinci"nin oluşmasını sağlamak adına personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini göz önünde bulundurmak,

• Bütün faaliyetlerimiz kapsamında İş Sağlığı Ve Güvenliği Kültürünün oluşmasını sağlamaya ve kalıcı kılınmasına odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, tüm faaliyetlerimizde şirket ve çalışan olarak bağlı bulunduğumuz resmi kurumlara, paydaşlarımıza, hizmet verdiğimiz işletmelere ve diğer tüm kesimlere karşı şeffaf olmak.

 

İş Başvurları için kariyer@yontemakademi.com.tr adresine özgeçmişlerinizi iletebilirsiniz.