Balıkçı gemilerinde iş sağlığı ve iş güvenliği

Balıkçı gemilerinde iş sağlığı ve iş güvenliği

01.05.2023
839

Ticari amaçla denizden balık veya diğer canlıları avlamakta veya avlayıp işlemekte kullanılan, Türk Bayrağı taşıyan gemiye balıkçı gemisi denir Limanda görev yapan personel ve kılavuz kaptanlar hariç, yardımcı olarak çalışanlar ve stajyerler dahil gemide çalışan kişiye çalışan denir

Yeni veya mevcut herhangi bir balıkçı gemisine gemi denir

Geminin üzerine kayıtlı olduğu kişiyi veya gemi kısmen veya tamamen bir başka gerçek veya tüzel kişi tarafından, bir anlaşma çerçevesinde işletiliyorsa; işleten gerçek veya tüzel kişiye, işverene, Gemi Sahibi/Donatan denir

Gemiyi sevk ve idare eden veya gemiden sorumlu olan çalışana kaptan denir

Yeni olmayan ve tam boyu on sekiz metre veya daha fazla olan balıkçı gemisine Mevcut balıkçı gemisi denir

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında tanımlanan yeni balıkçı gemisinin boyu 15 metre ve daha uzundur

Denizde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen veya etkileyebilecek herhangi bir olayın meydana geldiği durumlarda;

Olayı ayrıntılı olarak bir rapor halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek

Olayın meydana geldiği mahallin bağlı bulunduğu liman başkanlığına bildirmek

Olay, gemi jurnaline yazılır, jurnal tutma mecburiyeti olmayan gemilerde ise raporun bir örneği saklanır

Balıkçı gemilerinde çalışanların eğitimi özellikle;

Yangınla mücadele

Can kurtarma ekipmanının kullanılması

Balık avlama ve çekme ekipmanının kullanılması ve el işaretleri dâhil çeşitli işaretlerin kullanılması

Gemiyi sevk ve idare edecek kişilerin özel eğitimi;

Gemilerde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve herhangi bir kaza olduğunda yapılması gereken işler

Öngörülebilir yükleme koşullarında ve avlanma işlemleri sırasında, geminin, dengede ve güvenli bir durumda bulunmasının sağlanması

Radyo navigasyonu ve iletişimi ile ilgili yöntem ve kurallar

Tıbbi malzemelerin kullanımı kaptanın sorumluluğunda olup, bu sorumluluğa halel getirmeyecek şekilde, gemi adamlarının yetkilerini de göz önüne alarak, anılan malzemelerin kullanımı ve muhafazası hususunda Bir veya daha fazla güverte sınıfı zabit/ yardımcı zabit görevlendirilir

Yalnızca kaptan sorumludur

Balıkçı gemilerinde kaptan ve ilgili gemi adamlarının tıbbi malzemenin kullanımı konusunda eğitimleri en az 5 yılda bir yenilenmelidir

Hashtag

Yorumlar


no record
Yorum eklemek için lütfen giriş yapınız.

Benzer Blog Yazıları